Oficjalne tłumaczenie tekstu modlitwy o łaski za pośrednictwem Swiety Jana Pawła II

Boże w Trójcy Przenajświętszej, dziękujemy Ci za to,

że dałeś Kościołowi Papieża Swiety Jana Pawła II,

w którym zajaśniała Twoja ojcowska dobroć,

chwała krzyża Chrystusa i piękno Ducha miłości.

 

On, zawierzając całkowicie Twojemu miłosierdziu

i matczynemu wstawiennictwu Maryi, u

kazał nam żywy obraz Jezusa Dobrego Pasterza,

wskazując świętość, która jest miarą życia chrześcijańskiego,

jako drogę dla osiągnięcia wiecznego zjednoczenia z Tobą.

 

Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski,

o którą prosimy z nadzieją, że Twój Sługa Papież Jan Paweł II,

zostanie rychło włączony w poczet Twoich świętych. Amen