Modlitwa Zaufania

Do Matki Boóej Najswiętszego Sakramentu

 

Najswiętsza Panno,Matko Pana Jezusa i nasza Matko,

dziękujemy Tobie za oddanie swojej woli dla planu Ojca Niebieskiego,

żeby Jezus stał się dla nas Chlebem życia

i Kielichem Wiecznego Zbawienia.

 

Ponieważ Ty życzysz prowadzić nas wszystkich

do Jego Obecności w Eucharystii,

z której płynie zródło Bożego Miłośierdzia

dla przebaczenia naszych grzechów i grzechów całego świata.

Ponieważ Ty jesteś obecna gdziekolwiek Jezus

jest honorowany i adorowany w Najświętszej Tajemnicy,

jest nasza radość i przywilej nazywać Ciebie tytułem

Matki Bożej Najświętszego Sakramentu.

 

My przychodzimy do Ciebie, O Matko Boża Najświętszego Sakramentu,

i tego dnia ofiarujemy nasz samych Tobie osobiście i jako wspólnota,

i prosimy o Twóją pomoc i wstawiennictwo

żeby nasze serca mogły być ofiarowane dla Jezusa jak było Twoje.

Zrób Jego Obecność Eucharystyczną silniej obecna

w naszym życiu, w naszych rodzinach,

w naszych konsekrowanych i parafialnych współnotach,

w Stowarzyszeniu Adoracji Najświętszego Sakramentu Ojca Świętego,

Swiety Jana Pawła II w Archidiecezji Chicagowskiej i innych organizacjach

stworzonych dla propagowania adoracji Najswiętszego Sakramentu

w kościołach i w świecie,

żeby Chwała Twego Niepokalanego Serca

mogła prowadzić nas do obiecanego panowania

Najświętszego Serca Jezusa w Najświetszym Sakramencie Eucharystii.

On który razem z Ojcem i Duchem Świętym

jest Bogiem, teraz i na wieki wieków. Amen.

 

                                                 -----------------------

 

© Fr. John P. Grigus, OFM Conv. / Pope John Paul II Eucharistic Adoration Association of the Archdiocese of Chicag., Tel: 1-773-582-9222 / Web:www.pjp2ea.org